Oblastní charita Tišnov

Dlouhodobé ošetřovné může pomoci rodinám

Pokud je nyní váš blízký – dítě nebo manžel - propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování, můžete využít institutu krátkodobého ošetřovného a o člena své rodiny se postarat. Na krátkodobé ošetřovné mají nárok nemocensky pojištění zaměstnanci. Ošetřovné je vypláceno už od prvního dne ošetřování. Maximálně však po dobu 9 kalendářních dní, pouze u osamělých zaměstnanců (samoživitelů) se maximum prodlužuje na 16 kalendářních dní. Jenže co když se péče o nemocného nebo zraněného člena rodiny protáhne. Co pak? Dovolená, neplacené volno? Pro tyto případy se nově s účinností od 1.6.2018 zavádí institut tzv. dlouhodobého ošetřovného.

Ten pomůže právě v době bezprostředně po propuštění z nemocnice, např. po vážném úrazu nebo nemoci. Nárok má ten, kdo dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání anebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podporují i OSVČ. V každém případě je ale třeba mít splněnou požadovanou účast na nemocenském pojištění, která činí u zaměstnanců min. 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících a u OSVČ účast na pojištění minimálně 3 měsíce.

Zároveň jsou zde podmínky i u ošetřovaných osob. Taková osoba musí být hospitalizovaná nejméně 7 dní v nemocnici s tím, aby se dalo předpokládat, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na předpokládanou dobu nejméně 1 měsíc.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné se podává stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění Okresní správě sociálního zabezpečení (v případě zaměstnanců prostřednictvím zaměstnavatele).

Pokud potřebujete další informace o ošetřovném nebo na Vás doléhá z jiných příčin tíživá sociální situace nebo řešíte aktuálně nějaký právní problém, obraťte se na naši poradnu. V provozních hodinách poradny úterý – čtvrtek (úterý - 9:00 - 11:30; středa - 7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00; čtvrtek - 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00) je připraven Vám pomoci sociální pracovník i právník. Poradenství je bezplatné.

Kontaktní údaje:
Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov, 666 01, Tel: 534 008 134, 731 453 275; email: poradna@tisnov.charita.cz