CHARITNÍ POUŤ DO BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA V RAJHRADĚ

CHARITNÍ POUŤ DO BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA V RAJHRADĚ

V sobotu 15.6.2019 se pracovníci Oblastní charity Tišnov připojili k charitní pouti, která se letos konala již popáté. Tentokrát nás pouť zavedla do benediktinského kláštera v Rajhradě, kde se nám dostalo uctivého přijetí ze strany bratrů benediktinů. Pouť byla zároveň setkáním zaměstnanců charit brněnské diecéze a jejich rodinných příslušníků, a tak se s programem myslelo i na nejmenší – pro děti byly přichystány zajímavé hry a prohlídka dravého ptactva.

Pěší poutí nás provázel od Olympie v Modřicích do Rajhradu P. Mgr. Pavel Lacina z farnosti Pozořice. S kolegy z Diecézní charity Brno a ostatních oblastních charit jsme tak mohli prožít pěkné chvíle při chůzi, modlitbě Cesty světla a zpívání křesťanských písní. Pán nám žehnal i v počasí, které bylo příjemné a pofukoval vlahý větřík. Při mši sv., kterou sloužil brněnský biskup, Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, jsme si mohli při čtení evangelia uvědomit, že pokud v našich srdcích bude převládat láska k potřebným, opuštěným či nemocným, tak nám při službě bude Bohem požehnáno. Zároveň proběhlo i posvěcení sochy sv. Josefa, který bude držet ochranou ruku v rajhradském hospici.

Děkujeme kolegům z Rajhradu za zorganizování této poutě a paní ředitelce Ing. Jaroslavě Klapalové za odpolední výlet do kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích, kde na nás mohla dýchnout atmosféra působení řádových sester ve 13.stol. a nádherná scenérie klášterní zahrady a okolních prostor. Těšíme se na další charitní pouť. Jana Křížová