Cena Ď – dík mecenášům a dobrodincům – naše oblastní charita nominovala společnost Tyco Electronics

Cena Ď – dík mecenášům a dobrodincům – naše oblastní charita nominovala společnost Tyco Electronics

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Ď je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď “ – nebo-li „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen název ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Všichni, kteří pořádají nebo organizují kulturní, charitativní, vědecké, vzdělávací a další projekty, mohou nominovat na cenu Ď své mecenáše, sponzory a dobrodince. Nominovaný mohl darovat potřebným peníze nebo třeba svůj um a čas. Výše peněžního příspěvku zde není důležitá. Důležitý je dopad a význam pomoci pro toho, kdo byl podpořen.

Naše oblastní charita nominovala do letošního devatenáctého ročníku firmu Tyco Electronics Czech s.r.o., kterou považujeme dlouhodobě za našeho nejvýznamnějšího firemního partnera. Nejen že činnost Oblastní charity Tišnov podporuje soustavně již několik let, ale především velmi ochotně a aktivně vyhledává nové příležitosti k podpoře a spolupráci.

Podporuje nás nemalými finančními dary. Nejnovější příspěvek směřuje na činnost Domácí hospicové péče, díky které můžou lidé prožít závěr svého života v domácím prostředí obklopení svými blízkými, dále na činnost odborného sociálního poradenství Poradny Porta a aktivity Charitní záchranné sítě. V minulosti také finančně podporovala další naše služby, např. Pečovatelskou službu, Odlehčovací službu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas. Z řad svých zaměstnanců nám poskytuje dobrovolníky, kteří např. pomohli vymalovat prostory Chráněného bydlení ve Skryjích. Pravidelně s námi spolupracuje na veřejné sbírce Koláč pro hospic a na jaře a na podzim pořádá každoročně mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi sbírku šatstva, hygieny a dalších věcí, které využíváme pro naše klienty.  Během vánočních a velikonočních svátků pořádá tradiční jarmark, na který jsme zváni s výrobky z Chráněného bydlení Skryje.

Během všech společných aktivit o nás krásně pečovali. Vždy se postarali, abychom i my, jako zaměstnanci charity, měli ty nejlepší podmínky pro naši práci.

Firma Tyco Electronics Czech s.r.o. nepodporuje však pouze naši charitu. Dbá také o další organizace poskytujících sociální služby v regionu. Proto bychom se i my rádi postarali o to, aby byla vidět výjimečná firemní kultura, kterou Tyco Electronics Czech s.r.o. vybudovala, a navrhujeme ji jako skvělý příklad pro udělení ceny Ď.

Podrobnější informace o ceně Ď najdete na webových stránkách

http://www.cena-d.cz/