Cena Charity ČR 2018  - jednou z nominovaných je i pracovnice Oblastní charity Tišnov.

Cena Charity ČR 2018  - jednou z nominovaných je i pracovnice Oblastní charity Tišnov.

Cena Charity ČR je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR a je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Za Diecézní charitu Brno byla za rok 2018 na tuto prestižní cenu nominována pracovnice Oblastní charity Tišnov – pečovatelka a koordinátorka pečovatelské služby paní Hana Mácová.

Slavnostní udílení Cen Charity ČR 2018 proběhne v rámci benefičního koncertu v Praze v Obecním domě dne 31. října.

Paní Hana Mácová je člověk, pro kterého je pomoc druhým lidem srdeční záležitostí. Již během svých studií pracovala jako dobrovolnice v domově pro seniory a jak sama říká, už v té době jasně věděla, že chce pomáhat lidem. Po ukončení studií se pohybovala ve zdravotnictví.

U naší Oblastní charity pracuje již od roku 2010 jako pečovatelka v rámci Pečovatelské a Odlehčovací služby. Po celou dobu je pravou rukou vedoucí služby.

Ochotně se zapojuje i do mimopracovních aktivit, souvisejících s provozem naší oblastní charity – podílí se například na vzdělávání laické veřejnosti v péči o blízké a jako dobrovolník se již po mnoho let účastní s dětmi Tříkrálové sbírky v Hradčanech.

Energii čerpá především z času stráveného se svojí rodinou a prací na zahradě.

Charitu, ale i sebe, prezentuje velmi vstřícným, milým a příjemným chováním. Vždy za sebou nechává velmi dobře odvedenou práci a nemá ráda nedůslednost.

Za všechny klienty i kolegy z naší oblastní charity mohu říci, že jsme rádi, že je součástí našeho kolektivu.

                                                                                                                                                        Marta Rémanová