Poděkování Klubu maminek Drásov

Poděkování Klubu maminek Drásov

Oblastní charita Tišnov děkuje Klubu maminek Drásov ...

Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky

Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky

Téměř 300 koledníků se sešlo ve dnech 12. a 14. března 2018 na promítání filmu Kráska a zvíře. Setkání Tříkrálových koledníků bylo odměnou za jejich koledování v Tříkrálové sbírce v lednu 2018.

Volné pracovní místo v Tišnově

Oblastní charita Tišnov hledá pro nízkoprahové zařízení Klub Čas pracovníka v sociálních službách. Přihlášky posílejte do 6. dubna 2018.
Inzerát Klub Čas duben 2018.pdf

Sláva těm, kdo staví mosty mezi lidmi

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dnes je Světový den sociální práce, který nám dává příležitost vyzdvihnout sociální práci jako plnohodnotnou profesi a upozornit na její celospolečenský význam. Apelujeme na to, aby byla práce všech zaměstnanců v sociálních službách řádně doceněna. Svátek vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) od roku 1983 a každoročně připadá na třetí úterý v měsíci březnu. Letošním tématem je stejně jako vloni "podpora komunit a udržitelnosti životního prostředí".

Kino pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tišnově

Kino pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tišnově

Oblastní charita Tišnov srdečně zve všechny koledníky Tříkrálové sbírky na filmové představení "Kráska a zvíře", které proběhne ve dnech 12.3.2018 a 14.3.2018 vždy v 17 hodin v kině Svratka v Tišnově. 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mailu: tks.tisnov@seznam.cz. Těšíme se na vás! Kráska a zvíře.pdf

MDŽ: Charita má ženskou tvář a květinou ve svátek nezarmoutíš

Z azylového domu. Ilustrační snímek Jakub Žák

U příležitosti Mezinárodního dne žen, svátku úcty k ženám, připomínáme, že rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Ženy jsou rovněž z hlediska rizika více ohroženy chudobou více, než muži. Ženy však pracují také v Charitě. Co by jim k MDŽ udělalo radost? A co by popřály ženám, s nimiž se setkávají při vykonávání své profese? O tom více v anketě.

Chudoba je dědičná, mladým chybí vzdělání i vzory,

Martina Veverková, sociální analytička Charity ČR. Foto: Aleš Masner  

říká Martina Veverková, sociální analytička z Charity Česká republika v rozhovoru na DVTV. V Česku je možné zadlužit děti bez vlastního přičinění a kumulují se jim problémy spojené se sociálním vyloučením, říká.

 

Charita pro lidi na ulici: nikdo nesmí umrznout!

Ilustrační snímek: Richard Bouda

Současný příliv mrazivého počasí vážně ohrožuje zdraví a životy lidi bez domova. Proto tito častěji než v jiných obdobích hledají útočiště v denních centrech a v azylových domech. Charita s tím počítá a zavedla opatření, aby nikdo nemusel přes noc zůstat na ulici. Stávající kapacity k přenocování Charita navýšila o „teplé židle“ a prodlužuje také provozní hodiny denních center. A lidi bez domova také vyhledává v terénu a nabízí odbornou pomoc v poradnách.

 

Projekt "Plná bříška" pomohl rodinám na tišnovsku

Projekt "Plná bříška" pomohl rodinám na tišnovsku

Oblastní charita Tišnov se zapojila do projektu „ČSOB pomáhá regionům“, jež si klade za cíl finančně podpořit realizaci veřejně prospěšných projektů a tím přispět ke zlepšení kvality života v regionech. Projekt „Plná bříška“ podpořil děti vyrůstající v sociálně slabších rodinách, které nemají dostatečné finanční příjmy na to, aby hradily dětem obědy ve školních jídelnách. Jeho realizace úspěšně proběhla v průběhu roku 2017 a ukončen byl v měsíci prosinci téhož roku.

Camino na kolečkách se promítalo v Tišnově!

Camino na kolečkách se promítalo v Tišnově!

„Radujte se ze života dnes, plakat můžete až zítra“ – Jan Dušek

Dne 16. února 2018 Oblastní Charita Tišnov uspořádala v tišnovském kině Svratka promítání dokumentárního filmu „Camino na kolečkách“. Akce proběhla ve spolupráci s Petrem Hirschem, producentem a organizátorem, a Janem Duškem, hlavním aktérem filmu.

 

 

Postní almužna 2018

Postní almužna 2018

„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin“

Lucius Annaeus Seneca

V nastávajícím postním období, které následuje po masopustním čase, můžeme zaměřit svou mysl a srdce na potřebné okolo nás. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Návrat ke starobylé křesťanské postní tradici – almužně, nás navrací k sobě samým. Patří k odvěké touze člověka pomáhat a proměňovat dobré myšlenky ve skutky.

Caritas CARES report: Výzkum mezi odborníky zjistil, že chudoba je v Česku dědičná

Dluhy v Česku mají mají i děti. Ilustrační snímek Jakub Žák

Během odborné konference s podtitulkem Sociální situace v České republice pohledem Charity byla 13. února v Evropském domě v Praze představena zpráva Caritas CARES report 2017. Zpráva vznikla na základě šetření v síti Charity Česká republika a popisuje sociální situaci mladých lidí na našem území. Do projektu se zapojily charity ze 17 evropských zemí.

Camino na kolečkách v Tišnově!

Camino na kolečkách v Tišnově!

Oblastní charita Tišnov zve širokou veřejnost na projekci filmu Camino na kolečkách spojenou s návštěvou producenta a organizátora celého projektu Petra Hirsche, kterého doprovodí také Jan Dušek coby hlavní aktér filmu.
Po skončení filmu s nimi můžete prohodit pár slov, takže určitě přijďte!
Více info o celém projektu najdete zde: http://www.caminonakoleckach.cz/Lidé rádi pomáhají - poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Milí dárci, koledníci a přátelé Tříkrálové sbírky,
jménem Oblastní charity Tišnov bych vám ráda srdečně a upřímně poděkovala za letošní účast na Tříkrálové sbírce, která se již stala tradicí. Děkuji farnostem, zástupcům městských i obecních úřadů a všem těm, kteří pomáhají sbírku uskutečnit a věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Počítání Tříkrálové sbírky je v plném proudu

Počítání Tříkrálové sbírky je v plném proudu

V těchto dnech na některých obecních a městských úřadech ještě stále probíhá počítání výtěžku Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Tišnov děkuje všem za vysoké nasazení a pomoc. Velké díky patří rovněž štědrosti dárců. Jak se ukazuje, byla i v letošním roce ohromující. Průběžné výsledky je možno sledovat zde.

Poděkování ZUŠ Kuřim

Oblastní charita Tišnov děkuje Základní umělecké škole v Kuřimi, která uspořádala benefiční koncert pro Tříkrálovou sbírku, jehož výtěžek činí 2 845 Kč. Tato částka bude použita na podporu a rozvoj jednotlivých služeb tišnovské Charity a přispěje ke zmírnění situace lidí, kteří se ocitli v nouzi a kterých v našem regionu neustále přibývá. Děkujeme všem za štědré příspěvky.

Společenský ples v Lomnici u Tišnova

Srdečně vás zveme na společenský ples pořádaný 3. 2. 2018 ve 20 hodin.

Ples Lomnice

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

V neděli 14. ledna naposledy vyjdou do ulic koledníci letošní Tříkrálové sbírky, po tomto datu je již nepotkáte. Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci, je však možné přispívat celoročně. Na většině míst se teď sčítají vykoledované peníze. Výsledek sbírky pravděpodobně překoná loňský rekord.

 

Volné pracovní místo - sociální pracovník a streetworker pro Klub Čas

Žádost obsahující strukturovaný životopis zasílejte do 26. 1. 2018.

Streetworker a pracovník nízkoprah. zařízení.pdf