Dobrovolnictví

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník je osoba starší patnácti let, jde-li o výkon dobrovolné služby na území ČR, a starší osmnácti let, vykonává-li dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Chcete se stát dobrovolníkem Oblastní charity Tišnov (OCHT)?

Kontaktujte nás, protože "Každý může pomáhat!" A jakákoliv i sebenepatrnější pomoc má svůj velký smysl.

Jak můžete pomoci právě Vy?

  • Práce s klienty ve službách OCHT
  • Pomoc v administrativě, správě, při akcích
  • Pomoc při veřejných sbírkách

Těšíme se na Vás!

leták dobrovolnictví.pdf

Koordinátorka dobrovolníků:

Ing. Lenka Kabrhelová

Oblastní charita Tišnov
Tyršova 391, 666 01 Tišnov
mobil: 731646871

tisnov@tisnov.charita.cz
www.tisnov.charita.cz

 

Oblastní charita Tišnov si nesmírně váží činnosti dobrovolníků-
Děkujeme za Vaši pomoc, má velký smysl!