Každý může pomáhat!

Oblastní charita Tišnov (OCHT) je nezisková organizace, která prostřednictvím svých služeb poskytuje pomoc potřebným. Aby mohly být realizovány aktivity a projekty podporující tuto činnost, je pro nás důležitá podpora veřejnosti a veřejného sektoru. Podpora a pomoc kohokoliv z Vás!

 


Možnosti pomoci


Finanční pomoc

je možno poskytnout v hotovosti v Oblastní charitě Tišnov, Tyršova 391, 666 01 Tišnov nebo převodem na účet. Rádi vám vystavíme darovací smlouvu. Můžete také kontaktovat fundraisera OCHT.

    č. účtu: 185 897 781 / 0600, variabilní symbol: 72           

  


Věcný dar (materiální pomoc)

formou darovací smlouvy, smlouvy o reklamě či při konání veřejných sbírek. Můžete kontaktovat fundraisera OCHT nebo vedoucí jednotlivých služeb.


Materiální pomoc pro potřebné - např. oděv

můžete předat po předchozí domluvě na adrese OCHT, Tyršova 391, 666 01 Tišnov. Tel.: 534 008 133. 


Veřejné sbírky

Můžete se zapojit např. do Tříkrálové sbírky, Koláče pro hospic apod.


Dobrovolnictví


Co můžete získat vy?

Pomůžete lidem v nouzi, kteří si sami pomoci neumějí nebo nemohou.

Své dary, jak finanční, tak věcné, si můžete odepsat z daní.

Můžete být prezentováni na webu OCHT, výroční zprávě, akcích apod.

Spojíte své jméno s organizací s velkou tradicí.

 

Děkujeme, že jste s námi.