Adresář

Charitní záchranná síť

Tel.: 739 482 037
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Charitní záchranná síť

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Charitní záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. Cílem CHZS je poskytnout těmto lidem okamžitou pomoc a následně je navázat na další úřady či instituce, které pomohou jejich situaci z dlouhodobého hlediska vyřešit. 

Forma pomoci - okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi:

Poskytnutí materiální pomoci
Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.

Zprostředkování  duchovní pomoci
Spolupráce s pastoračními asistenty, duchovními a psychologem.

Zprostředkování návazné pomoci
Navázání kontaktu se sociálními službami a institucemi, které řeší nepříznivou situaci člověka, v odůvodněných případech doprovázení na úřadech a pomoc v komunikaci s úřady a instiutcemi.

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.Mohou se na ni sami obrátit, může je kontaktovat pracovník CHZS, ale mohou je také doporučit lidé z jejich okolí (rodina, blízcí, známí, přátelé, kolemjdoucí, zaměstnavatel...) 

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek. 

NEBOJTE SE A ŘEKNĚTE SI O POMOC.                              UPOZORNĚTE NÁS NA LIDI V NOUZI.

Kontakt

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
mob.: 739 482 037, e-mail: marta.remanova@tisnov.charita.cz
Koordinátorka pomoci: Marta Rémanová, DiS. 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

 

Seznam lidí

Marta Rémanová, DiS. - pracovník humanitární a rozvojové pomoci