Oblastní charita Tišnov

Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Marcela Káčová

personalistka
Tel: 534 008 133, 731 646 871    abFx5f4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215    adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Šárka Blatná

pracovník propagace / projektový manažer / půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 739 482 037    %8EuRW6dWmAkQOQl4lAy.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a odlehčovací služba
Tel: 739 389 132    _.py.Zj_7dLjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Hana Mácová

koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby
Tel: 731 626 074    38AkO_59-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Zuzana Švábová

vedoucí zařízení Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 549 410 779, 736 523 684    Zhzh637_VX~DZcdgc5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Tišnov

Bc. Věra Dvořáková

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340    c.qy_1~4%dEI034WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Richard Mašek, DiS.

vedoucí zařízení, sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tel: 739 247 942    9bMu5%h737c--7if-okmYZhaa8kmb
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Eva Matoušková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 534 008 134, 731 453 275    _hEkU.56LTGs9.enT-uk87j7T-M
Oblastní charita Tišnov