Oblastní charita Tišnov

Ráboňova 116

Pomoc lidem v nouzi 

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí. Jedná se zejména o nákup základních potravin, léků a hygienických potřeb.

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek.

 

chleba

Kontakt

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

mob.: 731 453 275, e-mail: poradna@tisnov.charita.cz

Koordinátorka pomoci: Ivana Hájková, Dis

 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám