Oblastní charita Tišnov

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Milí přátelé, dárci a koledníci,
chceme z celého srdce poděkovat všem štědrým dárcům a koledníkům, kteří otevřeli své srdce a domovy a podpořili tak největší dobrovolnickou akci v naší zemi. Ano, jen v oblasti tišnovského děkanství vyšlo do ulic 1 280 koledníků. 

Ani tuhé mrazy a s tím spojené komplikace neodradily Tříkrálové koledníky na cestě k nám. Přinášeli nám tříkrálové poselství radosti, lásky a pokoje. Za to jim patří velké díky.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Tišnov je 1 462 197 Kč + 7 EUR, což je o 162 234 Kč více než minulý rok a bude použit z velké části na podporu služeb Oblastní charity Tišnov. Tato čísla ukazují, že mnohým z nás není lhostejný osud lidí, kteří se nějakým způsobem ocitnou v nepříznivé životní situaci. Jak říká jedna z kolednic, paní Lenka: „Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude podobnou pomoc potřebovat. Právě proto chci svůj čas věnovat Tříkrálové sbírce, která je pro nás pro všechny tak potřebná.“

Ať radostné Tříkrálové poselství naplní naše srdce i domovy láskou, štěstím a pokojem.

Velké díky Vám. 

Bc. Pavla Caudrová
Koordinátorka TKS